Potrebujete získať viac času na venovanie sa Vášmu podnikaniu bez rušivých elementov, ktoré Vás zaťažujú? Ste na správnom mieste. Spoločnosť effective energy s.r.o. Vám poskytne komplexný servis všetkých zákonných povinností v oblasti bezpečnosti práce bez toho, aby ste sa o ne museli starať sami.
Ku každej nami poskytovanej službe od nás získate bezplatný bezpečnostný audit a analýzu rizík z hľadiska bezpečnosti vykonávanú našim autorizovaným technikom z oblasti BOZP. Samozrejmosťou je aplikovanie v praxi nových vyhlášok a nariadení, ktoré vstupujú do platnosti, vrátane komunikácie a kompletnej súčinnosti s úradmi v prípade kontroly, či riešenie bežných potrieb Vašej firmy.