Ochrana osobných údajov podľa zákona NRSR 18/2018 a nariadenia európskej únie o GDPR č. 2016/679

Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov nahrádza nový zákon, s ktorým prichádza aj nové nariadenie GDPR.
V máji 2018 vstúpi do platnosti nové Nariadenie Európskej únie upravujúce ochranu osobných údajov (GDPR), ktoré prinesie do oblasti ochrany osobných významné zmeny, nové povinnosti, ako aj likvidačné sankcie, a to takmer pre všetky obchodné spoločnosti, živnostníkov, ako aj ďalšie subjekty (napr. obce alebo školy)
Naša spoločnosť, Vás dôsledne poinformuje o zmenách a povinnostiach, ktorým sa v blízkej budúcnosti nevyhnete, a pripravíme  Vás a Vašu spoločnosť na bezproblémové zvládnutie nových pravidiel v praxi.
Poradíme vám, na čo sa musíte pripraviť už teraz a čo môžete ešte „odložiť" na neskôr. Pripravte sa tiež na to, že od 25. 5. 2018 nemôže byť žiadna dokumentácia k ochrane osobných údajov vypracovaná podľa zákona č. 122/2013 Z. z.